Cumparator

Acte Necesare

 • Actul de proprietate al vanzatorului poate fi: Contract de vanzare-cumparare; Contract de construire; Contract de donatie; Contract de schimb; Contract de renta-viagera; Contract de intretinere; Certificat de mostenitor; Contract de partaj cu mentiunea "definitiva si irevocabila".

  La incheierea contractului de vanzare cumparare se vor prezenta in original/copie legalizata, toate actele fostilor proprietari (istoricul proprietatii).

  Istoricul proprietatii poate contine diferite documente in functie de statutul fostilor proprietari ai apartamentului. Aceleasi acte sunt necesare pentru vanzarea apartamentului, daca actualul proprietar este si unicul proprietar al apartamentului, actele difera in functie statutul proprietarului:

  • Unul din fostii proprietari ai apartamentului este persona fizica:

   • Contract de vanzare-cumparare; Contract de construire; Contract de donatie; Contract de schimb; Contract de renta-viagera; Contract de intretinere; Certificat de mostenitor (in acest caz vor trebuii prezentate si actele de proprietate ale defunctului); Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronuntata in urma unui divort, partaj etc.
  • Unul din fostii proprietari ai apartamentului este persoana juridica:

   • Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor (in cazul in care sunt mai multi actionari/asociati); Decizia Asociatului Unic (in cazul in care exista un singur asociat); Certificat constatator; CUI (original si copie); Statutul societatii (original si copie); Åžtampila firmei; Imputernicire pentru vanzare; Actul de identitate al imputernicitului (in cazul in care exista imputernicit); Inclusiv actele necesare unei persoane fizice.
  • Unul din fostii proprietari ai apartamentului este cetatean strain:

   • Pasaportul; Inclusiv actele necesare unei persoane fizice.
  • Proprietarul a cumparat apartamentul de la stat inainte de anul 1989:

   • Contractul de construire; Procesul verbal de predare-primire a imobilului; Titlul de proprietate eliberat de Administratia Financiara; Incheierea de radiere a inscriptiei ipotecare pe care societatea creditoare a luat-o la semnarea contractului de vanzare-cumparare (daca acesta a fost cumparat cu plata in rate); Contractul de imprumut
   • In cazul in care nu aveti radiata inscriptia ipotecare desi ati achitat integral plata ratelor, trebuie sa mergeti la societatea creditoare pentru eliberarea unei adeverinte, din care sa reiasa ca apartamentul a fost radiat, si totodata acordul lor pentru radierea incriptiei ipotecare asupra apartamentului. Radierea inscriptiei ipotecare se face la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (link pentru Bucuresti), in raza sectorului de care apartine imobilul, sau Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buftea (link pentru Ilfov), iar eliberarea adeverintei dureaza 7 zile lucratoare.
  • Proprietarul a cumparat apartamentul de la stat dupa anul 1989:

   • Act de vanzare-cumparare; Procesul verbal de predare-primire a apartamentului; Dovada achitarii integrale a apartamentului din partea societatii creditoare, la care era angajat proprietarul la acea data (daca plata s-a facut in rate); Contractul de imprumut; Incheierea de radiere a inscriptiei ipotecare pe care societatea creditoare (CEC-ul), a luat-o la semnarea contractului de vanzare-cumparare, daca plata ratelor s-a facut cu imprumut de la CEC.
 • Documentatia cadastrala se obtine de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti (link pentru Bucuresti), sau Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov (link pentru Ilfov).

  Documentatia cadastrala este realizata de catre un inginer cadastral sau o firma specializata in acest domeniu, pentru a realiza aceasta documentatie aveti nevoie de urmatoarele acte:

  • Actul de proprietate (copie)
  • Actul de identitate al proprietarului (copie)
  • Cerere tip (va fi pusa la dispozitie de catre inginerul cadastral)
  • Declaratie privind limitele proprietatii (va fi pusa la dispozitie de catre inginerul cadastral)

  Inginerul Cadastral va depune dosarul la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti (link pentru Bucuresti), si la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov (link pentru Ilfov). Durata de obtinere a numarului cadastral variaza la 15 zile in cazul unui apartament. Achitand o taxa de urgenta puteti sa reduceti durata la doar cateva zile.

  Dosarul cadastral trebuie sa contina:

  • Fisa corpului de proprietate
  • Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu figurarea vecinatatilor
  • Plan de incadrare in zona
  • Tabel delimitare vecinatati
  • Memoriu tehnic
  • Copii ale actelor puse la dispozitie de dumneavoastra

  Tot Inginerii cadastrali se ocupa si de intabularea imobilului. Cererea de intabulare se face la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti (link pentru Bucuresti), in raza sectorului de care apartine imobilul sau la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buftea (link pentru Ilfov) si dureaza aproximativ 15 de zile.

 • Intabularea imobilului reprezinta inscrierea imobilului in Cartea Funciara a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale asupra unui imobil.

  Pentru a putea intabula Imobilul aveti nevoie de urmatoarele acte:

  • Cererea tip de inscriere in cartea funciara, se obtine si se depune la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (link pentru Bucuresti), in raza sectorului de care apartine apartamentul, sau Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buftea (link pentru Ilfov)
  • Documentatia cadastrala (este realizata de un inginer cadastral)
  • Actul de identitate al proprietarului (copie)
  • Actul de proprietate al apartamentului (copie legalizata), in cazul unei sentinte, legalizarea se face de catre judecatoria care a pronuntat hotararea, si nu de catre un birou notarial
  • Schita apartamentului (daca exista)
  • Certificat fiscal, se obtine de la Directia Generala De Impozite Si Taxe Locale (link pentru Bucuresti), de pe raza sectorului de care apartineti, sau de la Primaria, de care apartine apartamentul.
 • Certificatul fiscal acesta atesta ca proprietarul figureaza pe rolul administratiei financiare cu imobilul ce urmeaza a fi vandut, ca sunt achitate la zi taxele pentru imobil, ca proprietarul nu este urmarit de catre stat pentru eventuale debite sau amenzi.

  Se elibereaza de catre Directia Generala De Impozite Si Taxe Locale (link pentru Bucuresti), sau de la Primaria (link pentru Ilfov), de care apartine apartamentul. In certificatul fiscal trebuie sa fie precizate corect numele proprietarului sau proprietarilor, adresa corecta a apartamentului, suprafata de teren aferenta, si ca impozitele sunt achitate la zi.

  Aveti nevoie de urmatoarele acte pentru a putea obtine un certificat fiscal:

  • Cerere de eliberare (se obtine de la departamentul de Registratura)
  • Act de identitate (original si copie)

  In functie de statutul juridic al proprietarului apartamentului vi se pot cere acte suplimentare:

  • Certificat de mostenitor (original si copie)
  • Certificat de deces (original si copie)
  • Certificat de nastere (original si copie)
  • Certificat de casatorie (original si copie)
  • Sentinta de divort (original si copie)

  Certificatul fiscal se elibereaza proprietarului, pe baza actului de identitate, in termen de 3 zile de la data solicitarii acestuia. In situatia in care proprietarul nu se poate prezenta, se poate desemna un reprezentant legal prin procura notariala sau imputernicire avocatiala. In cazul persoanelor din strainatate, procura trebuie sa fie intocmita la Ambasada sau Consulatul Romaniei din tara respectiva.

  Certificatul fiscal este valabil pana la sfarsitul lunii in curs.

 • Extrasul de carte funciara se obtine de catre biroul notarial unde se face vanzarea imobilului, iar in extras trebuie sa fie precizat ca imobilul ce face obiectul vanzarii nu este grevat de sarcini (ipoteci, interdictii de instrainare, etc). In extras mai trebuie sa fie precizat descrierea imobilului, numele propietarilor, suprafata de teren aferenta si modul in care acestia au dobandit proprietatea.

  Extrasul poate fi de doua tipuri:

  • De informare; are valabilitate 30 de zile calendaristice. Timp in care se poate elibera un alt extras de informare.

  • De autentificare; are valabilitate 10 de zile calendaristice si deserveste exclusiv vanzarii imobilului. Timp in care, nu se poate elibera un alt extras de carte funciara pentru acelasi imobil.

  Extrasul de carte funciara, se poate obtine doar de catre notar pe baza dovezii de intabulare. Pentru eliberarea acestuia, trebuie sa va adresati biroului notarial unde se va semna contractul de vanzare-cumparare si unde trebuie sa depuneti:

  • Dovada intabularii imobilului (inginerul cadastral va poate ajuta sa o obtineti)
  • Act de proprietate (copie)
  • Acte de identitate proprietar (copie)
  • Cerere tip (se obtine de la cabinetul notarial)

  Astfel, este exclusa vanzarea imobilului de doua ori. Dupa depunerea cererii, mai dureaza 3 zile obtinerea lui. Daca doriti sa obtineti extrasul mai repede, puteti achita o taxa de urgenta, urmand ca acesta sa fie eliberat a doua zi. Extrasul de carte funciara in forma autentica se elibereaza catre de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (link pentru Bucuresti), in raza sectorului de care apartine imobilul, sau Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buftea(link pentru Ilfov), in cadrul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

 • Certificat pentru schimbarea adresei postale acesta este necesar atunci cand adresa postala din actul de proprietate nu corespunde cu adresa postala din certificatul fiscal, incheierea si extrasul de carte funciara.

 • Ultima chitanta de achitare a energiei electrice

 • Adeverinta tip de la asociatia de proprietari aceasta atesta plata la zi a datoriilor, trebuie semnata si stampilata de Presedintele Asociatiei si de catre Administrator.
  Pentru locuintele unifamiliale sau apartamente in cladiri in care nu sunt constituite asociatii de proprietari, se prezinta chitantele care atesta achitarea taxelor de salubritate, gaze, apa etc.

 • Certificat de casatorie vanzatori si cumparatori (daca este cazul), sau Sentinta civila de divort cu mentiunea "definitiva si irevocabila" (daca este cazul).

 • Act de identitate vanzatori si cumparatori (trebuie sa fie in perioada de valabilitate).

 • Dovada dreptului de preemtiune

  Dreptul de preemtiune instituit de Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (cladiri de valoare istorica sau arhitecturala deosebita sau terenuri pe care se gasesc vestigii istorice), la art.4 prevede: „monumentele istorice aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vandute numai in conditiile exercitarii dreptului de preemtiune ale statului roman, prin Ministerul Culturii si Cultelor, pentru monumentele istorice clasate in grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, pentru monumentele istorice clasate in grupa B, ori al unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz, potrivit prezentei legi, sub sanctiunea nulitatii absolute a vanzarii”.

  Dovada de achitare integrala; aceleasi acte de mai sus precum si contractul de construire sunt valabile pentru cele dobandite inainte de 1989, prin Legea nr.4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte si vanzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si Legea nr.9/1968 pentru dezvoltarea constructiei de locuinte, vanzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si construirea de case proprietate personala de odihna sau turism; in plus, pentru Legea nr.4/1973, titlu de proprietate.

 • Actul de proprietate al vanzatorului poate fi:
  • Pentru Teren: Titlu de proprietate; Contract de vanzare-cumparare; Contract de donatie; Contract de schimb; Contract de renta-viagera; Contract de intretinere; Certificat de mostenitor; Contract de partaj cu mentiunea "definitiva si irevocabila"; Dispozitie administrativa de restituire.
  • Pentru Constructie: Certificat de urbanism; Autorizatie de construire; Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor; Dovada regularizarii taxei pentru autorizatia de construire.

  La incheierea contractului de vanzare cumparare se vor prezenta in original/copie legalizata, toate actele fostilor proprietari (istoricul proprietatii).

  Istoricul proprietatii poate contine diferite documente in functie de statutul fostilor proprietari ai apartamentului. Aceleasi acte sunt necesare pentru vanzarea apartamentului, daca actualul proprietar este si unicul proprietar al apartamentului, actele difera in functie statutul proprietarului:

  • Unul din fostii proprietari ai apartamentului este persona fizica:

   • Contract de vanzare-cumparare; Contract de construire; Contract de donatie; Contract de schimb; Contract de renta-viagera; Contract de intretinere; Certificat de mostenitor (in acest caz vor trebuii prezentate si actele de proprietate ale defunctului); Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronuntata in urma unui divort, partaj etc.
  • Unul din fostii proprietari ai apartamentului este persoana juridica:

   • Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor (in cazul in care sunt mai multi actionari/asociati); Decizia Asociatului Unic (in cazul in care exista un singur asociat); Certificat constatator; CUI (original si copie); Statutul societatii (original si copie); Åžtampila firmei; Imputernicire pentru vanzare; Actul de identitate al imputernicitului (in cazul in care exista imputernicit); Inclusiv actele necesare unei persoane fizice.
  • Unul din fostii proprietari ai apartamentului este cetatean strain:

   • Pasaportul; Inclusiv actele necesare unei persoane fizice.
  • Proprietarul a cumparat apartamentul de la stat inainte de anul 1989:

   • Contractul de construire; Procesul verbal de predare-primire a imobilului; Titlul de proprietate eliberat de Administratia Financiara; Incheierea de radiere a inscriptiei ipotecare pe care societatea creditoare a luat-o la semnarea contractului de vanzare-cumparare (daca acesta a fost cumparat cu plata in rate); Contractul de imprumut
   • In cazul in care nu aveti radiata inscriptia ipotecare desi ati achitat integral plata ratelor, trebuie sa mergeti la societatea creditoare pentru eliberarea unei adeverinte, din care sa reiasa ca apartamentul a fost radiat, si totodata acordul lor pentru radierea incriptiei ipotecare asupra apartamentului. Radierea inscriptiei ipotecare se face la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (link pentru Bucuresti), in raza sectorului de care apartine imobilul, sau Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buftea (link pentru Ilfov), iar eliberarea adeverintei dureaza 7 zile lucratoare.
  • Proprietarul a cumparat apartamentul de la stat dupa anul 1989:

   • Act de vanzare-cumparare; Procesul verbal de predare-primire a apartamentului; Dovada achitarii integrale a apartamentului din partea societatii creditoare, la care era angajat proprietarul la acea data (daca plata s-a facut in rate); Contractul de imprumut; Incheierea de radiere a inscriptiei ipotecare pe care societatea creditoare (CEC-ul), a luat-o la semnarea contractului de vanzare-cumparare, daca plata ratelor s-a facut cu imprumut de la CEC.
 • Documentatia cadastrala se obtine de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti (link pentru Bucuresti), sau Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov (link pentru Ilfov).

  Documentatia cadastrala este realizata de catre un inginer cadastral sau o firma specializata in acest domeniu, pentru a realiza aceasta documentatie aveti nevoie de urmatoarele acte:

  • Actul de proprietate (copie)
  • Actul de identitate al proprietarului (copie)
  • Cerere tip (va fi pusa la dispozitie de catre inginerul cadastral)
  • Declaratie privind limitele proprietatii (va fi pusa la dispozitie de catre inginerul cadastral)

  Inginerul Cadastral va depune dosarul la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti (link pentru Bucuresti), si la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov (link pentru Ilfov). Durata de obtinere a numarului cadastral variaza la 15 zile in cazul unui apartament. Achitand o taxa de urgenta puteti sa reduceti durata la doar cateva zile.

  Dosarul cadastral trebuie sa contina:

  • Fisa corpului de proprietate
  • Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu figurarea vecinatatilor
  • Plan de incadrare in zona
  • Tabel delimitare vecinatati
  • Memoriu tehnic
  • Copii ale actelor puse la dispozitie de dumneavoastra

  Tot Inginerii cadastrali se ocupa si de intabularea imobilului. Cererea de intabulare se face la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti (link pentru Bucuresti), in raza sectorului de care apartine imobilul sau la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buftea (link pentru Ilfov) si dureaza aproximativ 15 de zile.

 • Intabularea imobilului reprezinta inscrierea imobilului in Cartea Funciara a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale asupra unui imobil.

  Pentru a putea intabula Imobilul aveti nevoie de urmatoarele acte:

  • Cererea tip de inscriere in cartea funciara, se obtine si se depune la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (link pentru Bucuresti), in raza sectorului de care apartine apartamentul, sau Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buftea (link pentru Ilfov)
  • Documentatia cadastrala (este realizata de un inginer cadastral)
  • Actul de identitate al proprietarului (copie)
  • Actul de proprietate al terenului (copie legalizata), in cazul unei sentinte, legalizarea se face de catre judecatoria care a pronuntat hotararea, si nu de catre un birou notarial
  • Releveele imobilului (intocmite de arhitect)
  • Certificat fiscal, se obtine de la Directia Generala De Impozite Si Taxe Locale (link pentru Bucuresti), de pe raza sectorului de care apartineti, sau de la Primaria, de care apartine apartamentul.
  • Extras de carte funciara pentru informare (original)
  • Autorizatia de construire
  • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor (copie legalizata)
 • Certificatul fiscal acesta atesta ca proprietarul figureaza pe rolul administratiei financiare cu imobilul ce urmeaza a fi vandut, ca sunt achitate la zi taxele pentru imobil, ca proprietarul nu este urmarit de catre stat pentru eventuale debite sau amenzi.

  Se elibereaza de catre Directia Generala De Impozite Si Taxe Locale (link pentru Bucuresti), sau de la Primaria (link pentru Ilfov), de care apartine apartamentul. In certificatul fiscal trebuie sa fie precizate corect numele proprietarului sau proprietarilor, adresa corecta a apartamentului, suprafata de teren aferenta, si ca impozitele sunt achitate la zi.

  Aveti nevoie de urmatoarele acte pentru a putea obtine un certificat fiscal:

  • Cerere de eliberare (se obtine de la departamentul de Registratura)
  • Act de identitate (original si copie)

  In functie de statutul juridic al proprietarului apartamentului vi se pot cere acte suplimentare:

  • Certificat de mostenitor (original si copie)
  • Certificat de deces (original si copie)
  • Certificat de nastere (original si copie)
  • Certificat de casatorie (original si copie)
  • Sentinta de divort (original si copie)

  Certificatul fiscal se elibereaza proprietarului, pe baza actului de identitate, in termen de 3 zile de la data solicitarii acestuia. In situatia in care proprietarul nu se poate prezenta, se poate desemna un reprezentant legal prin procura notariala sau imputernicire avocatiala. In cazul persoanelor din strainatate, procura trebuie sa fie intocmita la Ambasada sau Consulatul Romaniei din tara respectiva.

  Certificatul fiscal este valabil pana la sfarsitul lunii in curs.

 • Extrasul de carte funciara se obtine de catre biroul notarial unde se face vanzarea imobilului, iar in extras trebuie sa fie precizat ca imobilul ce face obiectul vanzarii nu este grevat de sarcini (ipoteci, interdictii de instrainare, etc). In extras mai trebuie sa fie precizat descrierea imobilului, numele propietarilor, suprafata de teren aferenta si modul in care acestia au dobandit proprietatea.

  Extrasul poate fi de doua tipuri:

  • De informare; are valabilitate 30 de zile calendaristice. Timp in care se poate elibera un alt extras de informare.

  • De autentificare; are valabilitate 10 de zile calendaristice si deserveste exclusiv vanzarii imobilului. Timp in care, nu se poate elibera un alt extras de carte funciara pentru acelasi imobil.

  Extrasul de carte funciara, se poate obtine doar de catre notar pe baza dovezii de intabulare. Pentru eliberarea acestuia, trebuie sa va adresati biroului notarial unde se va semna contractul de vanzare-cumparare si unde trebuie sa depuneti:

  • Dovada intabularii terenului (inginerul cadastral va poate ajuta sa o obtineti)
  • Act de proprietate (copie)
  • Acte de identitate proprietar (copie)
  • Cerere tip (se obtine de la cabinetul notarial)

  Astfel, este exclusa vanzarea imobilului de doua ori. Dupa depunerea cererii, mai dureaza 3 zile obtinerea lui. Daca doriti sa obtineti extrasul mai repede, puteti achita o taxa de urgenta, urmand ca acesta sa fie eliberat a doua zi. Extrasul de carte funciara in forma autentica se elibereaza catre de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (link pentru Bucuresti), in raza sectorului de care apartine imobilul, sau Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buftea(link pentru Ilfov), in cadrul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

 • Actul autentic de dezmembrare si de constituire a unui drept de servitute (unde este cazul), daca terenul a fost dezmenbrat, si s-a constituit servitute de trecere in favoarea loturilor rezultate.

 • Aprobarea privind scoaterea definitiva a terenurilor din productia agricola (unde este cazul), daca a fost schimbata categoria de folosinta a terenului, aceasta se obtine de la Ministerul Administratiei Publice, Oficiul National de Cadastru Geodezie si Cartografie al Municipiului Bucuresti si vizata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei D.G.A.I.A.

 • Certificat de atribuire numar postal (unde este cazul), emis de Primaria competenta.

 • Certificat pentru schimbarea adresei postale (unde este cazul), acesta este necesar atunci cand adresa postala din actul de proprietate nu corespunde cu adresa postala din certificatul fiscal, incheierea si extrasul de carte funciara.

 • Ultima chitanta de achitare a energiei electrice

 • Certificat de casatorie vanzatori si cumparatori (daca este cazul), sau Sentinta civila de divort cu mentiunea "definitiva si irevocabila" (daca este cazul).

 • Act de identitate vanzatori si cumparatori (trebuie sa fie in perioada de valabilitate).

 • Dovada dreptului de preemtiune

  Dreptul de preemtiune instituit de Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (cladiri de valoare istorica sau arhitecturala deosebita sau terenuri pe care se gasesc vestigii istorice), la art.4 prevede: „monumentele istorice aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vandute numai in conditiile exercitarii dreptului de preemtiune ale statului roman, prin Ministerul Culturii si Cultelor, pentru monumentele istorice clasate in grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, pentru monumentele istorice clasate in grupa B, ori al unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz, potrivit prezentei legi, sub sanctiunea nulitatii absolute a vanzarii”.

  Dovada de achitare integrala; aceleasi acte de mai sus precum si contractul de construire sunt valabile pentru cele dobandite inainte de 1989, prin Legea nr.4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte si vanzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si Legea nr.9/1968 pentru dezvoltarea constructiei de locuinte, vanzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si construirea de case proprietate personala de odihna sau turism; in plus, pentru Legea nr.4/1973, titlu de proprietate.

Costuri

Tranzactionarea unui imobil, teren, spatiu implica anumite costuri si taxe, din partea propietarului. La randul lor aceste costuri variaza in functie de mai multi factori.

 • Pretul proprietatii:
  • Stabilit prin negociere directa de catre ambele parti
 • Taxele si onorariile notariale la semnarea contractului de vanzare cumparare, taxa ANCPI:
  • Onorariu notarial (se calculeaza procentual, in functie de pretul imobilului asa cum apare in contractul de vanzare-cumparare sau dupa grila notariala)
  • Taxa intabulare in cartea funciara
 • Comisionul catre firma de consultanta imobiliara:
  • Comisionul practicat este de 3% + TVA din pretul de tranzactionare al proprietații. Acesta poate fi negociat în funcție de prețul proprietatii.
 • Cheltuieli bancare
  • In cazul in care achizitia imobilului se face cu credit ipotecar, obtinerea acestuia presupune cheltuieli suplimentare, comisioane si taxe, cum ar fi: taxa analiza dosar, taxa evaluare, comision de acordare credit, de evaluare imobil, asigurarea obligatorie, etc.

Informatii Utile

Prima Casa

Ce Inseamna Creditul Prima Casa?

 • Obiect - Credit in Lei sau Euro pentru achizitionarea unei locuinte finalizate, a unei locuinte nefinalizate, aflate in diverse stadii de constructie, destinate achizitionarii dupa finalizare (prin emiterea de catre banca a unei promisiuni unilaterale de creditare), sau constructia unei locuinte (atat de catre beneficiari individuali, cat si de asociatii alcatuite din minimum 2 beneficiari).
 • Produs ideal pentru - Persoane care fie nu detin in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia nicio locuinta, indiferent de modul si de momentul in care a fost dobandita, fie detin in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta, dobandita prin orice alt mod decat prin Programul Prima Casa, in suprafata utila mai mica de 50 mp.
 • Valoare maxima:
  • Achizitie locuinta finalizata sau a unei locuinte nefinalizate, aflate in diverse faze de constructie, destinate achizitionarii dupa finalizare (prin emiterea de catre banca a unei promisiuni unilaterale de creditare): 57.000 Euro / 270.000 Lei
  • Achizite locuinte noi, construite in baza autorizatiilor de construire eliberate dupa data de 22.02.2010: 66.500 Euro / 320.000 Lei
  • Constructie locuinta: 66.500 Euro / 320.000 Lei beneficiar individual, 71.250 Euro / 340.000 Lei, beneficiar care face parte dintr-o societate de minimum 2 beneficiari
 • Perioada de creditare - Minim: 120 luni; Maxim: 360 luni.
 • Garantii Achizitie locuinta:
  • ipoteca legala de rang I asupra locuintei finantate prin credit, in favoarea statului roman reprezentat de Ministerul Finantelor Publice si a Bancii creditoare
 • Garantii Constructie locuinta:
  • ipoteca legala de rang I asupra terenului si a locuintei viitoare (finantate prin credit), in favoarea statului roman reprezentat de Ministerul Finantelor Publice si a Bancii creditoare
  • In plus:

   • ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente bancare ale beneficiarului, deschise la Banca creditoare, valabila pana la rambursarea integrala a creditului
   • ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultand din polita de asigurare a imobilului finantat, valabila pana la rambursarea integrala a creditului
   • ipoteca mobiliara asupra sumelor de bani blocate in cont bancar, reprezentand contravaloarea a 3 rate de dobanda (conform graficului de rambursare), cont blocat pe toata durata creditului
 • Asigurari:
  • asigurarea extinsa pentru toate riscurile a imobilului ipotecat, cesionata in favoarea statul roman, reprezentat de de Ministerul Finantelor Publice si a Bancii creditoare este obligatorie
  • asigurarea de viata oferita de Banca creditoare, Asigurari de Viata este facultativa
  • asigurarea lucrarilor de constructii montaj pentru imobilul cu destinatie de locuinta aflat in constructie, incheiata cu o societate de asigurare agreata de Banca creditoare, avand ca beneficiar titularul creditului

In ce conditii se obtine creditul Prima Casa? Cat costa?

 • Venituri acceptate standard (exceptie: solicitantul si sotul/sotia nu pot participa cu venituri din chirii).
 • Comisioane:
  • constituire dosar credit: 0%
  • gestiune lunara: 0%
  • evaluarea imobilului: tarif standard, perceput de evaluatorii agreati de Banca creditoare
  • comision de gestiune anuala datorat FNGCIMM: 0,49%, calculat la valoarea garantiei (respectiv 50% din soldul creditului)
  • rambursare anticipata: 0%
 • Dobanda:
  • Pentru Euro: EURIBOR 3M + 4%
  • Pentru Lei: ROBOR 3M + 2,5%

Documente Necesare Pentru Creditul Prima Casa!

 • Achizitie De Locuinte finalizate:
  • Acte identitate si certificat de casatorie (daca este cazul)
  • Adeverinta de venit model (Banca creditoare) si unul din urmatoarele documente: ultimii 3 fluturasi de salariu, copie dupa contractual de munca
  • Alte documente care sa ateste veniturile realizate, in functie de tipul acestora
  • Declaratia pe propria raspundere autentificata la notar, conform careia titularul fie nu detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia, nicio locuinta, indiferent de modul in care a fost dobandita, fie detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia, cel mult o locuinta, dobandita prin orice alt mod decat prin programul Prima Casa, in suprafata utila mai mica de 50 mp
 • Documente care atesta obiectul creditului si valoarea investitiei:
  • Contract / antecontract vanzare-cumparare pentru imobilul finantat, din care sa reiasa valoarea de vanzare a imobilului, modalitatea de plata si valoarea avansului achitat (dupa caz)
  • Actele de proprietate ale imobilului ce urmeaza a fi finantat prin credit
  • Raportul de evaluare pentru imobilul ce urmeaza a fi finantat prin credit
  • Dovada constituirii avansului
  • Extras de carte funciara privind inscrierea proprietatii
  • Certificatul de eficienta energetica privind incadrarea in una din clasele A,B sau C
  • Polita de asigurare a imobilului finantat
 • Constructie de locuinte:
  • Acte identitate si certificat de casatorie (daca este cazul)
  • Adeverinta de venit model (Banca creditoare), si unul din urmatoarele documente: ultimii 3 fluturasi de salariu / copie dupa contractual de munca
  • Alte documente care sa ateste veniturile realizate, in functie de tipul acestora
  • Declaratia pe propria raspundere autentificata la notar, conform careia titularul fie nu detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia, nicio locuinta, indiferent de modul in care a fost dobandita, fie detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia, cel mult o locuinta, dobandita prin orice alt mod decat prin programul Prima Casa, in suprafata utila mai mica de 50 mp
 • Documente care atesta obiectul creditului si indeplinirea criteriilor de eligibilitate in cadrul programului:
  • Beneficiar individual
   • Extras de carte funciara din care sa reiasa dreptul de proprietate asupra terenului pe care se construieste locuinta
   • Proiectul tehnic si detaliile de executie a locuintei
   • Autorizatie de constructie a locuintei in cadrul Programului, eliberata dupa data de 22 feb 2010, daca este cazul
   • Certificatul de urbanism si toate documentele specificate acolo, necesare eliberarii autorizatiei de constructie
   • Contract de construire / antrepriza incheiat cu o sociatate de constructii care sa contina estimarile costurilor necesare pentru edificarea locuintei, conform devizului estimativ al lucrarilor, anexa la contract
   • Certificat de atestare fiscala eliberat la cererea constructorului, care atesta ca aceasta nu inregistreaza restante mai mari de 60 de zile la plata obligatiilor fata de bugetul general consolidat
   • Polita de asigurare a lucrarilor de constructii montaj pentru imobilul aflat in constructie, avand ca beneficiari statul roman, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice si Banca, pe toata durata de executie a lucrarilor
   • Scrisoare de garantie bancara de buna executie in suma 10% din valoarea totala a devizului estimativ de lucrari
   • Contract valabil cu un diriginte de santier (exceptie: pentru locuinte construite in mediul rural sau in satele afiliate oraselor)
   • Dovada constituirii avansului
   • Raport de evaluare teren
  • Dupa finalizarea constructiei:
   • Polita de asigurarea extinsa pentru toate riscurile a imobilului ipotecat, beneficiarifiind statul roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice si Banca
   • Proces verbal de receptie
   • Extras de carte funciara care sa ateste intabularea constructiei
   • Raport de evaluare locuinta finalizata
  • Particularitati privind beneficiarii asociati (min 2 beneficiari):
   • Fiecare dintre membrii asociatiei este beneficiar al Programului si trebuie sa prezinte documentele de mai sus (se exclude conditia referitoare la dreptul de proprietate, care trebuie indeplinita doar de unul dintre beneficiari)
   • Toti membrii asociatiei sunt semnatarii contractului de antepriza incheiat cu aceeasi societate de constructii, in vederea construirii unui ansamblu de locuinte in care fiecare beneficiar asociat va fi proprietarul unei singure locuinte edificate prin Program
   • Cel putin unul dintre membrii asociati are in proprietate terenul pe care urmeaza sa se construiasca ansamblul de locuinte
   • Contractul civil, de constituire a unei asociatii fara personalitate juridica, formata dintr-un numar de cel putin 2 beneficiari
  • Acesta trebuie sa contina:
   • Desemnarea unui reprezentant dintre cei 2 asociati, in scopul indeplinirii formalitatilor prealabile obtinerii autorizatiei de construire pentru ansamblul de locuinte in care fiecare dintre beneficiarii asociati va detine cate o singura locuinta, precum si pentru gestionarea relatiei cu Banca creditoare
   • Obligatia tuturor beneficiarilor de a nu cesiona drepturile de construire si de a nu instraina terenul si locuinta construita prin Program in primii 5 ani de la data insituirii ipotecii legale
   • Cota de aport propriu la asociatie a fiecaruia dintre asociati este corespunzatoare cotei de participare la beneficii si pierderi
   • Obligatia titularului/titularilor dreptului de proprietate asupra terenului de a consitui un drept real asupra terenului in favoarea celorlalti beneficiari asociati in vederea obtinerii autorizatiei de construire, valabile pe toata durata de existenta a constructiei
   • Posibilitatea titularului/titularilor drepturilor de proprietate asupra terenului ca, dupa finalizarea intregii constructii si intabularea acesteia in cartea funciara, sa vanda celorlalti membri asociati cotele parti din teren, aferente locuintelor ce revin in proprietatea acestora
   • Titularul/titularii dreptului de proprietate asupra terenului pe care se construiesc locuintele in regim asociativ, renunta in mod expres la beneficiul de diviziune si la beneficiul de discutiune
   • Beneficiarii asociati il imputernicesc pe reprezentantul desemnat sa efectueze formalitatiile de notare a autorizatiei de construire in carte funciara, de intabulare a ansamblului de locuinte finalizat in cartea funciara, de dezmembrare a ansamblului de locuinte in unitati individuale, de intabulare a locuintelor finalizate in carti funciare individuale si de a prezenta bancii documentele ncesare in vederea inscrierii ipotecilor legale in cartea funciara

Asigurari

 • Incheierea asigurarilor de locuinte, este obligatorie pentru toate constructiile destinate locuirii permanente, sau temporare, iar emiterea politelor PAD a inceput la 15 iulie 2010.
 • Atentie! NU sunt obligati sa incheie asigurarea obligatorie, cei care si-au cumparat o asigurare facultativa de locuinta, care acopera cele trei riscuri prevazute in asigurarea obligatorie.
  • Aceste produse sunt diferite de asigurarile facultative, sunt standardizate, si acopera doar 3 riscuri: cutremur, inundatii si alunecari de teren
  • Proprietarii de locuinte trebuie sa incheie aceasta asigurare potrivit prevederilor Legii nr. 260/2008. Cei care nu si-au incheiat asigurarea sunt pasibili de amenda, de pana la 500 lei incepand cu data de 5 august 2011
  • Polita poate fi incheiata de catre proprietari doar cu buletinul
  • Politele de asigurare obligatorie a locuintelor, (PAD) sunt emise de catre o companie de asigurari denumita PAID, (Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor), ce are drept actionari 12 companii private de asigurare. Doar acestia din urma si reprezentantii lor autorizati, au dreptul sa vanda politele obligatorii
  • Aceste polite pot fi incheiate in orice agentie a celor 12 asiguratori membri ai PAID, sau de la agentii acestora
  • In zonele rurale unde asiguratorii nu au puncte de lucru vor fi trimisi agenti care sa vanda polite
  • Actionarii PAID sunt:
   • ABC Asigurari
   • ASTRA Asigurari
   • CARPATICA Asigurari
   • CERTASIG
   • CITY Insurance
   • GOTHAER Asigurari
   • CREDIT Europe Asigurari
   • EUROINS
   • GENERALI
   • GRAWE
   • GROUPAMA
   • UNIQA
  • Primele de asigurare sunt de 10 sau 20 EURO (in functie de tipul de locuinta) corespondente unor sume asigurate de 10.000, respectiv, 20.000 EURO
  • Se recomanda ferm incheierea de asigurari facultative care sa acopere diferenta intre valoarea reala a locuintei dumneavoastra si suma asigurata obligatoriu! Spre exemplu, daca aveti o locuinta evaluata la 100.000 EURO, 20.000 EURO vor fi acoperiti prin polita obligatorie, numai pentru cele 3 riscuri si restul de 80.000 EURO ar trebuii acoperiti printr-o asigurare facultativa. In caz contrar, riscati ca in cazul unui cutremur devastator care va distruge locuinta, sa ramaneti doar cu cei 20.000 EURO asigurati obligatoriu.
  • Nu uitati de faptul ca o asigurare facultativa, acopera, de cele mai multe ori, riscurile de cutremur, de inundatii si de alunecari de teren, precum si multe altele. Deci, in cazul unui incendiu care va distruge locuinta, veti fi despagubit doar daca detineti o polita de asigurare facultativa.