Inchirieri

Acte necesare

 • Daca proprietarul este persoana fizica:
  • Actul de proprietate
  • Extras de carte funciara
  • Act de identitate
  • Contract de inchiriere (model)
  • Acceptul asociatie de locatari pentru infintarea sau functionarea unei societati comerciale
  • Chitante cheltuieli, sa ateste ca sunt achitate la zi
  • Proces verbal de predare-primire imobil
 • Daca proprietarul este persoana juridica:
  • Actul de proprietate
  • Extras de carte funciara
  • Contract de inchiriere (model)
  • Acceptul asociatie de locatari pentru infintarea sau functionarea unei societati comerciale
  • Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor (in cazul in care sunt mai multi actionari/asociati
  • Decizia Asociatului Unic (in cazul in care exista un singur asociat)
  • CUI
  • Stampila firmei
  • Imputernicire pentru inchiriere
  • Actul de identitate al imputernicitului (in cazul in care exista imputernicit)
  • Chitante cheltuieli, sa ateste ca sunt achitate la zi
  • Proces verbal de predare-primire imobil
 • Daca chiriasul este persoana fizica:
  • Actul de identitate
  • Pasaport (cetatean strain)
 • Daca chiriasul este persoana juridica:
  • Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor (in cazul in care sunt mai multi actionari/asociati
  • Decizia Asociatului Unic (in cazul in care exista un singur asociat)
  • CUI
  • Stampila firmei
  • Imputernicire pentru inchiriere
  • Actul de identitate al imputernicitului (in cazul in care exista imputernicit)

Costuri

 • Proprietar (Locator):
  • Impozitul pe venit provenit din chirii. Acesta este de 16% din chiria neta
  • Comisionul catre agentie: comisionul practicat este de 50% din pretul chiriei pe o luna al proprietatii si se va achita o singura data. Acesta poate fi negociat in functie de pretul proprietatii.
 • Chirias (Locatar):
  • Chiria
  • Facturile la utilitati
  • Partile si instalatiile comune (Intretinerea)
  • Cheltuieli de reparatie curenta si intretinerea imobilului
  • Comisionul catre agentie: comisionul practicat este de 50% din pretul chiriei pe o luna al proprietatii si se va achita o singura data. Acesta poate fi negociat in functie de pretul proprietatii.

Informatii Utile