Vanzator

Acte Necesare

 • Actul de proprietate al vanzatorului poate fi: Contract de vanzare-cumparare; Contract de construire; Contract de donatie; Contract de schimb; Contract de renta-viagera; Contract de intretinere; Certificat de mostenitor; Contract de partaj cu mentiunea "definitiva si irevocabila".

  La incheierea contractului de vanzare cumparare se vor prezenta in original/copie legalizata, toate actele fostilor proprietari (istoricul proprietatii).

  Istoricul proprietatii poate contine diferite documente in functie de statutul fostilor proprietari ai apartamentului. Aceleasi acte sunt necesare pentru vanzarea apartamentului, daca actualul proprietar este si unicul proprietar al apartamentului, actele difera in functie statutul proprietarului:

  • Unul din fostii proprietari ai apartamentului este persona fizica:

   • Contract de vanzare-cumparare; Contract de construire; Contract de donatie; Contract de schimb; Contract de renta-viagera; Contract de intretinere; Certificat de mostenitor (in acest caz vor trebuii prezentate si actele de proprietate ale defunctului); Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronuntata in urma unui divort, partaj etc.
  • Unul din fostii proprietari ai apartamentului este persoana juridica:

   • Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor (in cazul in care sunt mai multi actionari/asociati); Decizia Asociatului Unic (in cazul in care exista un singur asociat); Certificat constatator; CUI (original si copie); Statutul societatii (original si copie); Åžtampila firmei; Imputernicire pentru vanzare; Actul de identitate al imputernicitului (in cazul in care exista imputernicit); Inclusiv actele necesare unei persoane fizice.
  • Unul din fostii proprietari ai apartamentului este cetatean strain:

   • Pasaportul; Inclusiv actele necesare unei persoane fizice.
  • Proprietarul a cumparat apartamentul de la stat inainte de anul 1989:

   • Contractul de construire; Procesul verbal de predare-primire a imobilului; Titlul de proprietate eliberat de Administratia Financiara; Incheierea de radiere a inscriptiei ipotecare pe care societatea creditoare a luat-o la semnarea contractului de vanzare-cumparare (daca acesta a fost cumparat cu plata in rate); Contractul de imprumut
   • In cazul in care nu aveti radiata inscriptia ipotecare desi ati achitat integral plata ratelor, trebuie sa mergeti la societatea creditoare pentru eliberarea unei adeverinte, din care sa reiasa ca apartamentul a fost radiat, si totodata acordul lor pentru radierea incriptiei ipotecare asupra apartamentului. Radierea inscriptiei ipotecare se face la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (link pentru Bucuresti), in raza sectorului de care apartine imobilul, sau Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buftea (link pentru Ilfov), iar eliberarea adeverintei dureaza 7 zile lucratoare.
  • Proprietarul a cumparat apartamentul de la stat dupa anul 1989:

   • Act de vanzare-cumparare; Procesul verbal de predare-primire a apartamentului; Dovada achitarii integrale a apartamentului din partea societatii creditoare, la care era angajat proprietarul la acea data (daca plata s-a facut in rate); Contractul de imprumut; Incheierea de radiere a inscriptiei ipotecare pe care societatea creditoare (CEC-ul), a luat-o la semnarea contractului de vanzare-cumparare, daca plata ratelor s-a facut cu imprumut de la CEC.
 • Documentatia cadastrala se obtine de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti (link pentru Bucuresti), sau Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov (link pentru Ilfov).

  Documentatia cadastrala este realizata de catre un inginer cadastral sau o firma specializata in acest domeniu, pentru a realiza aceasta documentatie aveti nevoie de urmatoarele acte:

  • Actul de proprietate (copie)
  • Actul de identitate al proprietarului (copie)
  • Cerere tip (va fi pusa la dispozitie de catre inginerul cadastral)
  • Declaratie privind limitele proprietatii (va fi pusa la dispozitie de catre inginerul cadastral)

  Inginerul Cadastral va depune dosarul la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti (link pentru Bucuresti), si la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov (link pentru Ilfov). Durata de obtinere a numarului cadastral variaza la 15 zile in cazul unui apartament. Achitand o taxa de urgenta puteti sa reduceti durata la doar cateva zile.

  Dosarul cadastral trebuie sa contina:

  • Fisa corpului de proprietate
  • Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu figurarea vecinatatilor
  • Plan de incadrare in zona
  • Tabel delimitare vecinatati
  • Memoriu tehnic
  • Copii ale actelor puse la dispozitie de dumneavoastra

  Tot Inginerii cadastrali se ocupa si de intabularea imobilului. Cererea de intabulare se face la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti (link pentru Bucuresti), in raza sectorului de care apartine imobilul sau la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buftea (link pentru Ilfov) si dureaza aproximativ 15 de zile.

 • Intabularea imobilului reprezinta inscrierea imobilului in Cartea Funciara a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale asupra unui imobil.

  Pentru a putea intabula Imobilul aveti nevoie de urmatoarele acte:

  • Cererea tip de inscriere in cartea funciara, se obtine si se depune la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (link pentru Bucuresti), in raza sectorului de care apartine apartamentul, sau Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buftea (link pentru Ilfov)
  • Documentatia cadastrala (este realizata de un inginer cadastral)
  • Actul de identitate al proprietarului (copie)
  • Actul de proprietate al apartamentului (copie legalizata), in cazul unei sentinte, legalizarea se face de catre judecatoria care a pronuntat hotararea, si nu de catre un birou notarial
  • Schita apartamentului (daca exista)
  • Certificat fiscal, se obtine de la Directia Generala De Impozite Si Taxe Locale (link pentru Bucuresti), de pe raza sectorului de care apartineti, sau de la Primaria, de care apartine apartamentul.
 • Certificatul fiscal acesta atesta ca proprietarul figureaza pe rolul administratiei financiare cu imobilul ce urmeaza a fi vandut, ca sunt achitate la zi taxele pentru imobil, ca proprietarul nu este urmarit de catre stat pentru eventuale debite sau amenzi.

  Se elibereaza de catre Directia Generala De Impozite Si Taxe Locale (link pentru Bucuresti), sau de la Primaria (link pentru Ilfov), de care apartine apartamentul. In certificatul fiscal trebuie sa fie precizate corect numele proprietarului sau proprietarilor, adresa corecta a apartamentului, suprafata de teren aferenta, si ca impozitele sunt achitate la zi.

  Aveti nevoie de urmatoarele acte pentru a putea obtine un certificat fiscal:

  • Cerere de eliberare (se obtine de la departamentul de Registratura)
  • Act de identitate (original si copie)

  In functie de statutul juridic al proprietarului apartamentului vi se pot cere acte suplimentare:

  • Certificat de mostenitor (original si copie)
  • Certificat de deces (original si copie)
  • Certificat de nastere (original si copie)
  • Certificat de casatorie (original si copie)
  • Sentinta de divort (original si copie)

  Certificatul fiscal se elibereaza proprietarului, pe baza actului de identitate, in termen de 3 zile de la data solicitarii acestuia. In situatia in care proprietarul nu se poate prezenta, se poate desemna un reprezentant legal prin procura notariala sau imputernicire avocatiala. In cazul persoanelor din strainatate, procura trebuie sa fie intocmita la Ambasada sau Consulatul Romaniei din tara respectiva.

  Certificatul fiscal este valabil pana la sfarsitul lunii in curs.

 • Extrasul de carte funciara se obtine de catre biroul notarial unde se face vanzarea imobilului, iar in extras trebuie sa fie precizat ca imobilul ce face obiectul vanzarii nu este grevat de sarcini (ipoteci, interdictii de instrainare, etc). In extras mai trebuie sa fie precizat descrierea imobilului, numele propietarilor, suprafata de teren aferenta si modul in care acestia au dobandit proprietatea.

  Extrasul poate fi de doua tipuri:

  • De informare; are valabilitate 30 de zile calendaristice. Timp in care se poate elibera un alt extras de informare.

  • De autentificare; are valabilitate 10 de zile calendaristice si deserveste exclusiv vanzarii imobilului. Timp in care, nu se poate elibera un alt extras de carte funciara pentru acelasi imobil.

  Extrasul de carte funciara, se poate obtine doar de catre notar pe baza dovezii de intabulare. Pentru eliberarea acestuia, trebuie sa va adresati biroului notarial unde se va semna contractul de vanzare-cumparare si unde trebuie sa depuneti:

  • Dovada intabularii imobilului (inginerul cadastral va poate ajuta sa o obtineti)
  • Act de proprietate (copie)
  • Acte de identitate proprietar (copie)
  • Cerere tip (se obtine de la cabinetul notarial)

  Astfel, este exclusa vanzarea imobilului de doua ori. Dupa depunerea cererii, mai dureaza 3 zile obtinerea lui. Daca doriti sa obtineti extrasul mai repede, puteti achita o taxa de urgenta, urmand ca acesta sa fie eliberat a doua zi. Extrasul de carte funciara in forma autentica se elibereaza catre de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (link pentru Bucuresti), in raza sectorului de care apartine imobilul, sau Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buftea(link pentru Ilfov), in cadrul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

 • Certificat pentru schimbarea adresei postale acesta este necesar atunci cand adresa postala din actul de proprietate nu corespunde cu adresa postala din certificatul fiscal, incheierea si extrasul de carte funciara.

 • Ultima chitanta de achitare a energiei electrice

 • Adeverinta tip de la asociatia de proprietari aceasta atesta plata la zi a datoriilor, trebuie semnata si stampilata de Presedintele Asociatiei si de catre Administrator.
  Pentru locuintele unifamiliale sau apartamente in cladiri in care nu sunt constituite asociatii de proprietari, se prezinta chitantele care atesta achitarea taxelor de salubritate, gaze, apa etc.

 • Certificat de casatorie vanzatori si cumparatori (daca este cazul), sau Sentinta civila de divort cu mentiunea "definitiva si irevocabila" (daca este cazul).

 • Act de identitate vanzatori si cumparatori (trebuie sa fie in perioada de valabilitate).

 • Dovada dreptului de preemtiune

  Dreptul de preemtiune instituit de Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (cladiri de valoare istorica sau arhitecturala deosebita sau terenuri pe care se gasesc vestigii istorice), la art.4 prevede: „monumentele istorice aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vandute numai in conditiile exercitarii dreptului de preemtiune ale statului roman, prin Ministerul Culturii si Cultelor, pentru monumentele istorice clasate in grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, pentru monumentele istorice clasate in grupa B, ori al unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz, potrivit prezentei legi, sub sanctiunea nulitatii absolute a vanzarii”.

  Dovada de achitare integrala; aceleasi acte de mai sus precum si contractul de construire sunt valabile pentru cele dobandite inainte de 1989, prin Legea nr.4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte si vanzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si Legea nr.9/1968 pentru dezvoltarea constructiei de locuinte, vanzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si construirea de case proprietate personala de odihna sau turism; in plus, pentru Legea nr.4/1973, titlu de proprietate.

 • Actul de proprietate al vanzatorului poate fi:
  • Pentru Teren: Titlu de proprietate; Contract de vanzare-cumparare; Contract de donatie; Contract de schimb; Contract de renta-viagera; Contract de intretinere; Certificat de mostenitor; Contract de partaj cu mentiunea "definitiva si irevocabila"; Dispozitie administrativa de restituire.
  • Pentru Constructie: Certificat de urbanism; Autorizatie de construire; Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor; Dovada regularizarii taxei pentru autorizatia de construire.

  La incheierea contractului de vanzare cumparare se vor prezenta in original/copie legalizata, toate actele fostilor proprietari (istoricul proprietatii).

  Istoricul proprietatii poate contine diferite documente in functie de statutul fostilor proprietari ai apartamentului. Aceleasi acte sunt necesare pentru vanzarea apartamentului, daca actualul proprietar este si unicul proprietar al apartamentului, actele difera in functie statutul proprietarului:

  • Unul din fostii proprietari ai apartamentului este persona fizica:

   • Contract de vanzare-cumparare; Contract de construire; Contract de donatie; Contract de schimb; Contract de renta-viagera; Contract de intretinere; Certificat de mostenitor (in acest caz vor trebuii prezentate si actele de proprietate ale defunctului); Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronuntata in urma unui divort, partaj etc.
  • Unul din fostii proprietari ai apartamentului este persoana juridica:

   • Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor (in cazul in care sunt mai multi actionari/asociati); Decizia Asociatului Unic (in cazul in care exista un singur asociat); Certificat constatator; CUI (original si copie); Statutul societatii (original si copie); Åžtampila firmei; Imputernicire pentru vanzare; Actul de identitate al imputernicitului (in cazul in care exista imputernicit); Inclusiv actele necesare unei persoane fizice.
  • Unul din fostii proprietari ai apartamentului este cetatean strain:

   • Pasaportul; Inclusiv actele necesare unei persoane fizice.
  • Proprietarul a cumparat apartamentul de la stat inainte de anul 1989:

   • Contractul de construire; Procesul verbal de predare-primire a imobilului; Titlul de proprietate eliberat de Administratia Financiara; Incheierea de radiere a inscriptiei ipotecare pe care societatea creditoare a luat-o la semnarea contractului de vanzare-cumparare (daca acesta a fost cumparat cu plata in rate); Contractul de imprumut
   • In cazul in care nu aveti radiata inscriptia ipotecare desi ati achitat integral plata ratelor, trebuie sa mergeti la societatea creditoare pentru eliberarea unei adeverinte, din care sa reiasa ca apartamentul a fost radiat, si totodata acordul lor pentru radierea incriptiei ipotecare asupra apartamentului. Radierea inscriptiei ipotecare se face la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (link pentru Bucuresti), in raza sectorului de care apartine imobilul, sau Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buftea (link pentru Ilfov), iar eliberarea adeverintei dureaza 7 zile lucratoare.
  • Proprietarul a cumparat apartamentul de la stat dupa anul 1989:

   • Act de vanzare-cumparare; Procesul verbal de predare-primire a apartamentului; Dovada achitarii integrale a apartamentului din partea societatii creditoare, la care era angajat proprietarul la acea data (daca plata s-a facut in rate); Contractul de imprumut; Incheierea de radiere a inscriptiei ipotecare pe care societatea creditoare (CEC-ul), a luat-o la semnarea contractului de vanzare-cumparare, daca plata ratelor s-a facut cu imprumut de la CEC.
 • Documentatia cadastrala se obtine de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti (link pentru Bucuresti), sau Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov (link pentru Ilfov).

  Documentatia cadastrala este realizata de catre un inginer cadastral sau o firma specializata in acest domeniu, pentru a realiza aceasta documentatie aveti nevoie de urmatoarele acte:

  • Actul de proprietate (copie)
  • Actul de identitate al proprietarului (copie)
  • Cerere tip (va fi pusa la dispozitie de catre inginerul cadastral)
  • Declaratie privind limitele proprietatii (va fi pusa la dispozitie de catre inginerul cadastral)

  Inginerul Cadastral va depune dosarul la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti (link pentru Bucuresti), si la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov (link pentru Ilfov). Durata de obtinere a numarului cadastral variaza la 15 zile in cazul unui apartament. Achitand o taxa de urgenta puteti sa reduceti durata la doar cateva zile.

  Dosarul cadastral trebuie sa contina:

  • Fisa corpului de proprietate
  • Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu figurarea vecinatatilor
  • Plan de incadrare in zona
  • Tabel delimitare vecinatati
  • Memoriu tehnic
  • Copii ale actelor puse la dispozitie de dumneavoastra

  Tot Inginerii cadastrali se ocupa si de intabularea imobilului. Cererea de intabulare se face la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti (link pentru Bucuresti), in raza sectorului de care apartine imobilul sau la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buftea (link pentru Ilfov) si dureaza aproximativ 15 de zile.

 • Intabularea imobilului reprezinta inscrierea imobilului in Cartea Funciara a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale asupra unui imobil.

  Pentru a putea intabula Imobilul aveti nevoie de urmatoarele acte:

  • Cererea tip de inscriere in cartea funciara, se obtine si se depune la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (link pentru Bucuresti), in raza sectorului de care apartine apartamentul, sau Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buftea (link pentru Ilfov)
  • Documentatia cadastrala (este realizata de un inginer cadastral)
  • Actul de identitate al proprietarului (copie)
  • Actul de proprietate al terenului (copie legalizata), in cazul unei sentinte, legalizarea se face de catre judecatoria care a pronuntat hotararea, si nu de catre un birou notarial
  • Releveele imobilului (intocmite de arhitect)
  • Certificat fiscal, se obtine de la Directia Generala De Impozite Si Taxe Locale (link pentru Bucuresti), de pe raza sectorului de care apartineti, sau de la Primaria, de care apartine apartamentul.
  • Extras de carte funciara pentru informare (original)
  • Autorizatia de construire
  • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor (copie legalizata)
 • Certificatul fiscal acesta atesta ca proprietarul figureaza pe rolul administratiei financiare cu imobilul ce urmeaza a fi vandut, ca sunt achitate la zi taxele pentru imobil, ca proprietarul nu este urmarit de catre stat pentru eventuale debite sau amenzi.

  Se elibereaza de catre Directia Generala De Impozite Si Taxe Locale (link pentru Bucuresti), sau de la Primaria (link pentru Ilfov), de care apartine apartamentul. In certificatul fiscal trebuie sa fie precizate corect numele proprietarului sau proprietarilor, adresa corecta a apartamentului, suprafata de teren aferenta, si ca impozitele sunt achitate la zi.

  Aveti nevoie de urmatoarele acte pentru a putea obtine un certificat fiscal:

  • Cerere de eliberare (se obtine de la departamentul de Registratura)
  • Act de identitate (original si copie)

  In functie de statutul juridic al proprietarului apartamentului vi se pot cere acte suplimentare:

  • Certificat de mostenitor (original si copie)
  • Certificat de deces (original si copie)
  • Certificat de nastere (original si copie)
  • Certificat de casatorie (original si copie)
  • Sentinta de divort (original si copie)

  Certificatul fiscal se elibereaza proprietarului, pe baza actului de identitate, in termen de 3 zile de la data solicitarii acestuia. In situatia in care proprietarul nu se poate prezenta, se poate desemna un reprezentant legal prin procura notariala sau imputernicire avocatiala. In cazul persoanelor din strainatate, procura trebuie sa fie intocmita la Ambasada sau Consulatul Romaniei din tara respectiva.

  Certificatul fiscal este valabil pana la sfarsitul lunii in curs.

 • Extrasul de carte funciara se obtine de catre biroul notarial unde se face vanzarea imobilului, iar in extras trebuie sa fie precizat ca imobilul ce face obiectul vanzarii nu este grevat de sarcini (ipoteci, interdictii de instrainare, etc). In extras mai trebuie sa fie precizat descrierea imobilului, numele propietarilor, suprafata de teren aferenta si modul in care acestia au dobandit proprietatea.

  Extrasul poate fi de doua tipuri:

  • De informare; are valabilitate 30 de zile calendaristice. Timp in care se poate elibera un alt extras de informare.

  • De autentificare; are valabilitate 10 de zile calendaristice si deserveste exclusiv vanzarii imobilului. Timp in care, nu se poate elibera un alt extras de carte funciara pentru acelasi imobil.

  Extrasul de carte funciara, se poate obtine doar de catre notar pe baza dovezii de intabulare. Pentru eliberarea acestuia, trebuie sa va adresati biroului notarial unde se va semna contractul de vanzare-cumparare si unde trebuie sa depuneti:

  • Dovada intabularii terenului (inginerul cadastral va poate ajuta sa o obtineti)
  • Act de proprietate (copie)
  • Acte de identitate proprietar (copie)
  • Cerere tip (se obtine de la cabinetul notarial)

  Astfel, este exclusa vanzarea imobilului de doua ori. Dupa depunerea cererii, mai dureaza 3 zile obtinerea lui. Daca doriti sa obtineti extrasul mai repede, puteti achita o taxa de urgenta, urmand ca acesta sa fie eliberat a doua zi. Extrasul de carte funciara in forma autentica se elibereaza catre de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (link pentru Bucuresti), in raza sectorului de care apartine imobilul, sau Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buftea(link pentru Ilfov), in cadrul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

 • Actul autentic de dezmembrare si de constituire a unui drept de servitute (unde este cazul), daca terenul a fost dezmenbrat, si s-a constituit servitute de trecere in favoarea loturilor rezultate.

 • Aprobarea privind scoaterea definitiva a terenurilor din productia agricola (unde este cazul), daca a fost schimbata categoria de folosinta a terenului, aceasta se obtine de la Ministerul Administratiei Publice, Oficiul National de Cadastru Geodezie si Cartografie al Municipiului Bucuresti si vizata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei D.G.A.I.A.

 • Certificat de atribuire numar postal (unde este cazul), emis de Primaria competenta.

 • Certificat pentru schimbarea adresei postale (unde este cazul), acesta este necesar atunci cand adresa postala din actul de proprietate nu corespunde cu adresa postala din certificatul fiscal, incheierea si extrasul de carte funciara.

 • Ultima chitanta de achitare a energiei electrice

 • Certificat de casatorie vanzatori si cumparatori (daca este cazul), sau Sentinta civila de divort cu mentiunea "definitiva si irevocabila" (daca este cazul).

 • Act de identitate vanzatori si cumparatori (trebuie sa fie in perioada de valabilitate).

 • Dovada dreptului de preemtiune

  Dreptul de preemtiune instituit de Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (cladiri de valoare istorica sau arhitecturala deosebita sau terenuri pe care se gasesc vestigii istorice), la art.4 prevede: „monumentele istorice aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vandute numai in conditiile exercitarii dreptului de preemtiune ale statului roman, prin Ministerul Culturii si Cultelor, pentru monumentele istorice clasate in grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, pentru monumentele istorice clasate in grupa B, ori al unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz, potrivit prezentei legi, sub sanctiunea nulitatii absolute a vanzarii”.

  Dovada de achitare integrala; aceleasi acte de mai sus precum si contractul de construire sunt valabile pentru cele dobandite inainte de 1989, prin Legea nr.4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte si vanzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si Legea nr.9/1968 pentru dezvoltarea constructiei de locuinte, vanzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si construirea de case proprietate personala de odihna sau turism; in plus, pentru Legea nr.4/1973, titlu de proprietate.

Costuri

Tranzactionarea unui imobil, teren, spatiu implica anumite costuri si taxe, din partea propietarului. La randul lor aceste costuri variaza in functie de mai multi factori.

 • Impozitul pe tranzactie:

  Se va plati la notar, in momentul semnarii contractului de vanzare-cumparare:

  • Proprietarii care vand un imobil cu o valoare mai mica de 450.000 lei nu platesc impozit.
  • Peste aceasta suma, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 3% la diferenta dintre valoarea declarata de parti si suma neimpozabila de 450.000 lei.
 • Comisionul catre firma de consultanta imobiliara:
  • Comisionul practicat este de 3% + TVA din pretul de tranzactionare al proprietații. Acesta poate fi negociat în funcție de prețul proprietatii.
 • Cheltuieli suplimentare (unde este cazul):
  • In cazul in care actele sunt incomplete, vor fi costuri suplimentare pentru obtinerea actelor necesare vanzarii, de exemplu: obtinerea dosarului cadastral si a intabularii apartamentului, costuri legate de o eventuala succesiune etc.

Informatii Utile

Certificat Energetic

Incepand cu data de 1 ianuarie 2011 a devenit obligatorie elaborarea certificatelor, si punerea acestora la dispozitia potentialilor cumparatori sau chiriasi de catre proprietari.

Certificatul Energetic al cladirii este intocmit de catre auditori energetici pentru cladiri autorizati de Ministerul Dezvoltarii Regionale Si Turismului.

Valabilitatea Certificatului Energetic este de 10 ani de la emiterea sa.

 • Certificatul Energetic se elibereaza pentru urmatoarele cladiri noi sau existente, care se construiesc, sunt vandute sau inchiriate:

  • locuinte unifamiliale
  • blocuri de locuinte
  • birouri
  • cladiri de invatamant (crese, gradinite, scoli, licee, universitati, camine, internate)
  • spitale, policlinici
  • hoteluri si restaurante
  • sali de sport
  • cladiri pentru servicii de comert (magazine, spatii comerciale, sedii de firme, banci)
  • alte tipuri de cladiri consumatoare de energie (cladiri industriale cu regim normal de exploatare)
 • Pentru categoriile de cladiri care se vand sau se inchiriaza, certificatul se elibereaza propietarului si se prezinta la incheierea contractului de vanzare-cumparare, respectiv a contractului de inchiriere. Pentru categoriile de cladiri care se construiesc, certificatul se elibereaza investitorului/proprietarului si este inclus in documentatia pentru receptia la terminarea lucrarilor, pastrandu-se la cartea tehnica a constructiei sau la proprietar pana la constituirea acesteia.
 • Pentru a putea emite certificatul, auditorul energetic colecteaza si prelucreaza date si informatii, facand o investigare preliminara a cladirii, operatiune ce presupune o deplasare la imobilul ce urmeaza a fi certificat. Investigarea consta intr-un tur al imobilului (inclusiv subsol si pod, daca este cazul), cu luarea de notite, studiul documentelor disponibile (Cartea tehnica a constructiei), executarea controalelor necesare, urmate de prelucrare a datelor, in vederea determinarii consumurilor specifice.
 • Documentele necesare pentru obtinerea Certificatului de Performanta Energetica:
  • Pentru apartamente:
   • Planul de arhitectura al apartamentului (planul/releveul din dosarul de cadastru)
  • Pentru cladiri:
   • Proiect arhitectura complet – planuri, sectiuni, fatade; plan de situatie cu indicarea orientarii constructiei, detalii ale straturilor care compun anvelopa cladirii, cu indicarea materialelor folosite si a grosimii lor
   • Memoriu de arhitectura, din care sa reiasa materialele si finisajele folosite
   • Memoriu de instalatii electrice, sanitare, incalzire, ventilatie, climatizare
   • Tablou de tamplarie cu fisele tehnice (de la producator)
 • Pe langa documentele mentionate mai sus auditorul energetic va culege urmatoarele informatii tehnice dupa vizionarea imobilului:
  • pozitionarea apartamentului in bloc (de colt, parter, ultim etaj, de mijloc, langa un gang, deasupra unui spatiu comercial etc.)
  • numar camere si tip (living/sufragerie, bucatarie, bai, dormitoare, holuri, debarale, balcoane,etc.)
  • an constructie bloc
  • adresa (strada, sector, bloc, scara, etaj, numar de apartament)
  • regimul de inaltime al cladirii (Subsol/Demisol+Parter+nr.etaje)
  • orientare cardinala apartament (N, S, NE etc.)
  • poze de fatade ale blocului, eventual terasa si subsol (conducte)
  • tip utilitati (incalzire centralizata, apa calda menajera, iluminat, ventilatie mecanica, climatizare centralizata)
  • stare instalatii subsol, daca casa scarii este incalzita sau nu, daca are sau nu pereti exteriori
  • tip tamplarie apartament (ferestre, usi exterioare) si dimensiuni
  • exista contoare apa calda menajera? stare ghene de ventilare din debarale, bai, bucatarii;
  • exista robineti termostatici sau repartitoare de costuri
  • structura peretilor exteriori (BCA, zidarie caramida, beton, beton + BCA, panouri tristrat etc.), grosimea lor si starea lor (tencuiala cazuta, igrasie, condens)
  • tip lampi de iluminat, putere si numar
  • tip corpuri de incalzire (calorifere) si vechimea lor
  • inaltime nivel;
  • stare si vechime coloane de alimentare cu agent termic pentru incalzire;
  • starea terasei
  • exista contor general de incalzire/apa calda
 • Timpul de realizare a unui Certificat Energetic depinde de tipul cladirii si datele care pot fi puse la dispozitie de catre proprietar.

  In general termenul/durata de realizare a unui Certificat Energetic este de 1- 2 zile pentru un apartament, 2-3 zile pentru o vila normala, aproximativ 1 saptamana pentru un bloc de apartamente. Pentru cladiri tip birouri sau spatii comerciale durata de realizare poate fi mai mare in functie de complexitatea acestora.

 • Clasificare:
  • In functie de performanta energetica avuta cladirile se clasifica in 7 clase pe o scala energetica, pornind de la clasa A caracterizata prin consumul cel mai scazut de energie, respectiv un consum de pana in 125 de kWh/mp/an, pana la clasa G corespunzatoare celui mai ridicat consum specific de energie, respectiv un consum de peste 820 kWh/mp/an.
  • Sistemul de notare e de la 1 la 100, nota calculata, dupa un criteriu bine stabilit, fiind cu atat mai mare cu cat cladirea are o eficienta energetica mai ridicata.